Együtt (2021)

Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön,
szívünk együtt dobbanjon, lelkünk együtt érezzen,
elménk gondolata egy legyen,
fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforrjon,
ajkunk együtt mondjon köszönetet az időért,
melyet együtt tölthettünk!

 

Kétszáznyolcvannégyen muzsikálunk a lemezen. Gyerekek és felnőttek, az Óbudai Waldorf Iskolából,
a Csillagberek Waldorf Iskolából és a Kékvölgy Waldorf Iskolából, egyetlen nagy közösséget alkotva.
Mindenki azt adja bele, amit jól tud, nem számít, ki hány éve muzsikál, vagy énekel. Lényeg az, hogy
együtt hozzunk létre valamit, ami még nem volt. Mivel minden órámat és minden koncertet a népi
imádsággal kezdünk, közkívánatra ez a lemez is ezzel kezdődik, varázslatosan. A szereplők
furulyáznak, énekelnek, csujjogatnak, dobolnak, gardonoznak, gitároznak, kobzáznak, tekerőznek,
dudálnak, hegedülnek, kontráznak, cselli-bőgőznek, bőgőznek. A névsor mutatja, hogy a gyerekek
hányadikosok, a szülőknél nincs megjegyzés.

 

A lemez létrehozatalát öt év munka előzte meg, amelynek záróakkordja egy ilyen CD-n kell, hogy
megjelenjen. Ez az ötödik CD-je a Magonc együttesnek, ezenkívül három DVD örökíti meg
munkásságunkat. Az, hogy nem stúdióban, hanem Nagykálló-Harangodon, a Téka-tábor
tánccsűrjében, szabadtéren, fecskecsipogás közepette vettük fel a lemezt, adta a hangulatot, a
természetességet, a szabadságot. Igyekeztünk a magyar népzenében tetten érhető magyaros
ritmusra támaszkodni, ami egységbe kovácsolt minket. Nem az egyéni teljesítmény a fontos, hanem
az, hogy hogyan lehet pici gyerekekkel, felnőttekkel együtt létrehozni ezt az egységet.

 

Kívánom, hogy olyan nyitottsággal és szeretettel hallgassák ezt a lemezt, amilyen érzésekkel mi
készítettük!

 

Lányi György népzenész,
a Magonc együttes vezetője